Rezultati pretrage
Svrha računala za najam

Najčešća pitanja koja postavljamo svojim klijentima, a vezana uz najam računala, odnose se na namjenu, funkciju i poslovne postrebe klijenata za računalima te dodatnim uslugama. Prije samog najma, važno je znati sljedeće:

  • Kakvo ćete računalo koristiti?
  • Koliki broj računala Vam je potreban?
  • Koja je željena konfiguracija računala?
  • Koja je prilika najma računala?
    • Sastanak? Konferencija?
  • Koja je svrha najma računala?
  • Koliki je vremenski period korištenja računala?
  • Kakav je postav prostorije gdje će se koristiti računala?

 

Također, prije samog sklapanja ugovora i suradnje, nudimo Vam i mogućnost dogovaranja termina sastanka u svrhu savjetovanja i konzultacija, kako bismo mogli sastaviti ponudu koja najbolje i najpreciznije odgovara Vašim poslovnim ili projektnim potrebama.